PIN รุกขยายพื้นที่นิคมฯปิ่นทอง6 รับเม็ดเงินลงทุนกลุ่ม S-Curve หนุนเติบโต

PIN เดินหน้าขยายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 เพิ่มอีก 137 ไร่ รับความต้องการลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ปักธงตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัว

นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ผู้พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Industrial Town) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 และเริ่มเปิดขายพื้นที่ให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งโรงงานตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีโดยเริ่มโอนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าไปแล้ว 10ไร่ และปัจจุบันยังมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมโครงการและอยู่ระหว่างตัดสินใจซื้อที่ดินอีกหลายราย

 

สะท้อนถึงศักยภาพโครงการที่โดดเด่นจากการออกแบบผังโครงการและบริการระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยแนวคิด Eco Industrial Town หรือ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่แรงงานที่อยู่ภายในโครงการและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเช่น การบำบัดน้ำเสียให้กลับมาใช้ใหม่ภายในโครงการ การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษและประหยัดพลังงาน เป็นต้น

 

ทั้งนี้ บริษัทฯมีแผนขยายพื้นที่การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่น 6 (PIN6) เพิ่มเติมอีก 137 ไร่ รวมเป็น1,460 ไร่ โดย PIN จะมุ่งทำตลาดและสร้างการรับรู้ถึงจุดเด่นการออกแบบโครงการแล้ว ยังตอกย้ำถึงทำเลที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC ใกล้ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุดและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง รวมถึงใกล้กับสนามบินอู่ตะเภา เพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ S-Curve ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในกระบวนการผลิตเข้ามาซื้อที่ดินลงทุนตั้งฐานการผลิตภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง6 เพิ่มขึ้น

“การขยายพื้นที่ในโครงการนิคม PIN6 จะเพิ่มโอกาสให้ PIN นำศักยภาพโครงการรองรับเม็ดเงินลงทุนจากผู้ประกอบการจากไทยและต่างประเทศที่ต้องการตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้ารองรับความต้องการภายในประเทศและส่งออก ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตของ PIN ในระยะยาวต่อไป” นายพีระ กล่าว

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

admin